In Dit Artikel:

Huishoudelijke financiën kunnen zich gespannen voelen na scheiding van een echtgenoot of partner. Pas afgestoten echtgenoten kunnen hulp nodig hebben om op eigen kosten de kosten van levensonderhoud te betalen, zelfs als ze nog nooit eerder een overheidsuitkering hebben ontvangen. Gelukkig heeft de federale overheid programma's opgezet om in dit soort situaties te helpen. Financiële omstandigheden, in plaats van burgerlijke staat, bepalen meestal in aanmerking te komen voor de meeste soorten voordelen. Als u vragen heeft over uw rechten op specifieke soorten voordelen, kunt u een openbare advocaat, juridische hulp zonder winstbejag raadplegen of de website van het programma bezoeken voor meer informatie.

hand die geld geeft voor investering in de toekomst

Kan ik overheidsvoordelen krijgen als mijn man en ik gescheiden zijn?

Federale richtlijnen voor armoede

De federale overheid beschouwt over het algemeen de burgerlijke staat niet als criterium om in aanmerking te komen voor uitkeringen. In plaats daarvan hangt de subsidiabiliteit af van de federale armoedegrichtlijnen, die de regering jaarlijks publiceert om inkomenslimieten vast te stellen op basis van de grootte van het huishouden van de aanvrager. Als een echtgenoot verhuist na de scheiding van het paar, kan de gezinsgrootte afnemen of kan het huishouden een bron van inkomsten verliezen. Dienovereenkomstig kan de echtgenoot die een uitkering aanvraagt, in aanmerking komen vanwege de veranderingen in het huishouden. In aanvulling op de federale armoedelichtlijnen, kan het in aanmerking komen voor overheidsuitkeringen verschillen volgens de wetten en de subsidiabiliteitsnormen die door elke staat zijn vastgesteld bij de verdeling van federale financiering voor uitkeringen.

Cash Assistance

De federale overheid biedt contante bijstand via haar programma voor tijdelijke hulp voor noodlijdende gezinnen. Elke staat bepaalt of een gezin in aanmerking komt voor TANF op basis van een variatie op de federale armoederichtlijnen. Deze geschiktheid hangt in het algemeen af ​​van de grootte van het huishouden, inkomen en andere financiële criteria, in plaats van van de burgerlijke staat van echtgenoten of ouders. Volgens het National Center for Children in Poverty, beperkt meer dan een derde van de Amerikaanse staten TANF tot huishoudens met een inkomen dat lager is dan 50 procent van de armoedevoorschriften van de federale overheid.

Voedselbonnen

De federale overheid verstrekt ook fondsen aan staatsagentschappen voor voedselzegelprogramma's. Net als bij TANF is het in aanmerking komen voor voedselbonnen afhankelijk van de grootte, het inkomen en andere financiële middelen van het huishouden. Een huishouden kan niet ongeschikt worden voor voedselbonnen, simpelweg omdat twee echtgenoten scheiden. Een echtgenoot die een woning binnenkomt of verlaat, kan echter de grootte of het inkomen van het huishouden veranderen, wat op zijn beurt weer gevolgen kan hebben voor de voordelen.

Gezondheidszorg voordelen

De federale overheid verstrekt ziektekostenverzekeringsvoordelen aan behoeftige gezinnen via Medicaid. Om in aanmerking te komen voor de ziekteverzekeringsprogramma's van de overheid, zijn veel criteria van toepassing. Federale wetgeving biedt Medicaid-voordelen voor leden van verplichte deelnamegroepen en staat staten tevens toe te kiezen of ze dekking bieden aan leden van optionele deelnamegroepen. Geschiktheidscriteria benadrukken de dekking van gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en andere kandidaten met lage inkomens. Als zodanig kan een van een echtgenoot gescheiden echtgenoot zich mogelijk kwalificeren, vooral als het paar kinderen bij elkaar heeft.

Sociale zekerheid

In tegenstelling tot federale programma's zoals TANF, voedselhulp en Medicaid, kan scheiding van een partner de voordelen van de sociale zekerheid beïnvloeden. Als vrouwen de socialezekerheidsuitkeringen niet via hun eigen baan hebben opgebouwd, kunnen ze in aanmerking komen voor een uitkering via de baan van hun echtgenoot. Als een koppel scheidt, kan een vrouw mogelijk een sociale zekerheid ontvangen op basis van de voordelen van haar echtgenoot als ze minstens 10 jaar getrouwd zijn en aan andere criteria voldoet die door de socialezekerheidsinstantie zijn vastgesteld.


Video: