In Dit Artikel:

De Internal Revenue Service biedt een aantal belastingaftrek voor ouders die gekwalificeerde onderwijskosten betalen voor kinderen die naar de universiteit gaan. Gekwalificeerde uitgaven omvatten onderricht en sommige vergoedingen die door de school worden opgelegd. Ze omvatten geen uitgaven voor studentenhuisvesting, ongeacht of ze zich buiten de campus bevinden of niet.

Vrouwen die laptops en celtelefoon met behulp van

Zelfs als een school vereist dat uw kind in een studentenhuis woont, kunt u de kosten niet aftrekken.

Qualified Expense Definition

De IRS definieert gekwalificeerde onderwijskosten als collegegeld betaald aan een hogeschool of universiteit die in aanmerking komt om deel te nemen aan een federaal programma voor studentenhulpen. Gekwalificeerde uitgaven omvatten ook studiekosten voor studenten, kosten voor boeken en andere vergoedingen die vereist zijn als voorwaarde voor inschrijving. De IRS beschouwt de woonlasten voor studenten echter niet als gekwalificeerd, zelfs als het wonen op de campus een voorwaarde voor inschrijving is.

Studiefinanciering

U kunt indirect een deel van de uitgaven aftrekken voor studentenhuisvesting die met een studielening zijn betaald. De rente op de studielening is aftrekbaar als u voldoet aan kwalificaties voor inkomens en het geld wordt uitgegeven aan gekwalificeerde onderwijskosten. Met het oog op het aftrekken van de rente op studieleningen beschouwt de IRS kost en inwoning als kost en inwoning.


Video: Hoe leraren worden verjaagd uit de Randstad