In Dit Artikel:

Met een landgoed kun je je huis hebben en het ook weggeven. Met een levensverzekeringsproduct geeft u uw erfgenaam de akte, zodat het goed niet door erfrecht zal gaan, maar u behoudt zich het recht voor om daar te blijven wonen. Op het landgoed spreekt u, de persoon aan wie u titel geeft, staat bekend als de 'restman'. Een hypotheekrentebedrijf weerhoudt je er niet van om te herfinancieren of een lening te sluiten, maar je hebt het startsein van de overblijder nodig.

Close-up van een senior man overweegt

Denk goed na voordat je een woning opzet.

Lenen tegen eigen vermogen

Nadat u een landgoed hebt ingericht, hebben u en de overblijder beiden een eigendomsbelang in het onroerend goed. Als je tegen je eigen vermogen wilt lenen, moet je de toestemming van de overblijder krijgen. Als je het huis bij meerdere mensen opneemt - bijvoorbeeld al je kinderen - moet elke overblijvend het ermee eens zijn, omdat lenen het eigendom dat ze bezitten, in gevaar brengt. In sommige staten hebben de echtgenoten van de overige heren ook een stem. Mocht een van hen zelfs flauwvallen, dan kun je niet legaal doorgaan met de lening. Als ze er blij mee zijn, kun je lenen tegen het onroerend goed.


Video: 9 redenen waarom financieel succes voor 90% van de mensen niet hoeft.