In Dit Artikel:

Obligahandelaren gebruiken vlindertransacties om veranderingen in de rentecurve te exploiteren, wat een grafiek is van de obligatierendementen ten opzichte van hun vervaldata. De strategie vereist dat de handelaar obligaties met bepaalde looptijden koopt en short - leent en verkoopt - die met andere looptijden. In normale tijden is het rendement op de vervaldatum - het totale rendement gedeeld door de obligatiekoers - hoger voor een obligatie met een langere vervaldatum, waarbij de obligatiehouder de nominale waarde van de obligatie en eventuele resterende rente ontvangt. De vorm van de rentecurve kan echter veranderen als gevolg van rentewijzigingen, vaak vanwege economische of politieke gebeurtenissen. Vlindertransacties reageren op deze veranderingen met winsten of verliezen.

Hogere Afrikaanse zakenman met gekruiste wapens

Een glimlachende bedrijfsmens die zich voor een financiëngrafiek bevindt.

Butterfly Basics

Vlinderhandel wordt zo genoemd vanwege een vage gelijkenis tussen bepaalde concentraties obligatiebezit langs de yieldcurve en delen van een vlinder. Een "halter" -portefeuille heeft een concentratie van obligaties met een lange en een korte looptijd en heeft minder obligaties met een tussenliggende looptijd. De halter vormt de "vleugels" van de vlinder. Een 'bullet'-portefeuille is het tegenovergestelde - zwaar gewogen in obligaties met middellange looptijd - en de kogel vormt het' lichaam 'van de vlinder. Een handelaar komt een lange vlinderhandel binnen door de vleugels te kopen en het lichaam te kortsluiten.

Obligatie Duur

Winsten en verliezen uit vlindertransacties zijn afhankelijk van hoe de rentecurve in de loop van de tijd van vorm verandert en van de vraag of de vormverandering gedurende alle looptijden uniform is of bepaalde looptijden sterker beïnvloedt dan andere, deels als gevolg van de looptijd van de obligaties. De duur van een obligatie is grosso modo de terugverdientijd. Hoger renderende obligaties hebben kortere looptijden omdat u meer rente ontvangt dan u zou doen met een laagrenderende obligatie. De looptijd van een obligatie neemt af naarmate de vervaldatum nadert, dus kortlopende obligaties hebben een lagere looptijd. De "$ duration" van een obligatie is het product van de prijs en de duur ervan, uitgedrukt in dollarjaren.

Bond Convexiteit

Een obligatiehandelaar kan de duration van haar portefeuille op elk moment berekenen. Vlindertransacties met vast inkomen omvatten vaak het gelijktijdig kopen en korten van obligaties met verschillende looptijden, zodat de netto wijziging in de duration van de portefeuille nul is. Het winstpotentieel van dergelijke transacties is deels afhankelijk van de 'convexiteit' van de portefeuille, de U-vormige relatie die u krijgt als u de obligatiekoersen verrekent met hun rendementen. Stel u bijvoorbeeld twee obligaties met dezelfde looptijd en rendement voor en die rentetarieven veranderen plotseling. De prijs van de obligatie met grotere convexiteit zal minder worden beïnvloed door rentewijzigingen dan de minder convexe obligatie. Een vlinderstrategie kan dit verschil benutten, omdat obligaties met een middellange looptijd minder convex zijn dan langlopende of kortlopende obligaties.

Vlinder voorbeeld

In een eenvoudig voorbeeld van een vlinderhandel kan een handelaar in obligaties beleggen op obligaties met een looptijd van vier en acht jaar - de vleugels van de vlinder - en kort de zesjarige obligaties af, die het lichaam van de vlinder vormen. Bovendien koopt en sluit de handelaar obligaties zodanig dat de totale $ duration van de portefeuille niet verandert vanwege de transacties. Kenmerkend voor deze strategie is dat de vleugels meer bol zijn dan het lichaam. De transactie vereist geen voorafgaande contanten, omdat de opbrengsten van de kortgesloten obligaties de kosten van de aangekochte obligaties compenseren. Als de rente op langetermijnobligaties daalt, "vlakt" de curve af - het rendementsverschil tussen langlopende en kortlopende obligaties daalt - zal de vlinderhandel winst maken omdat de obligatiekoersen van de meer convexe vleugels zullen stijgen. meer toenemen dan die van het minder convexe lichaam.

Strategievariaties

Er bestaan ​​veel variaties op de vlinder, waardoor handelaren kunnen profiteren van een stijgende, afvlakkende of onveranderlijke rentecurve. Elke strategie draagt ​​ook zijn eigen risico's, maar in het algemeen, als de rendementscurve de verwachtingen van een vlinderhandelaar tart, zullen verliezen ontstaan. Traders kunnen hun vlinderhandelsrisico's gedeeltelijk afdekken met andere, compenserende transacties.


Video: