In Dit Artikel:

Bouwleningen zijn leningen die door projectontwikkelaars worden afgesloten met het oog op projectfinanciering. In tegenstelling tot de meeste soorten leningen, is de hele opdrachtgever meestal verschuldigd nadat de bouw van het project is voltooid. De rente op dergelijke leningen is vaak variabel en gekoppeld aan een index, zoals de prime rate.

Hoe bouwleningen werken

Bouwleningen werken niet zoals uw typische leningen, zoals hypotheken of persoonlijke leningen. Wanneer u een bouwlening afsluit, bent u alleen de rente verschuldigd over het openstaande saldo terwijl uw bouwproject aan de gang is. Nadat uw project is voltooid, bent u het openstaande saldo van de lening in één keer verschuldigd. Om deze reden worden bouwleningen meestal afgesloten door projectontwikkelaars. Naar verwachting zal het gebouw na voltooiing worden verkocht. Wanneer een bank een vastgoedlening goedkeurt, hebben ze meestal een haalbaarheidsanalyse van het project nodig, zodat ze zeker weten dat ze hun geld terugkrijgen.

Rentetarieven

De rentetarieven van bouwleningen zijn meestal variabel. Dat wil zeggen, ze zullen veranderen gedurende de tijd dat de lening uitstaat. Deze rentevoet is meestal verankerd aan een ander, standaardtarief. Velen van hen zijn gebonden aan de prime rate, een soort benchmark die wordt gerapporteerd door de Wall Street Journal. De prime rate wordt bepaald aan de hand van een overzicht van de huidige debetrentetarieven in de banksector. Bovenop de prime rate zal er meestal een "spread" zijn, dat wil zeggen een extra percentage. De spread kan variabel of vast zijn, maar omdat de prime rate variabel is, is de totale rente op bouwleningen ook variabel.

De rentevoet bepalen

Een aantal factoren wordt gebruikt om de spread op een bouwlening te bepalen. Een schema van de bouw is opgesteld en gepresenteerd aan de kredietgever. Fondsen worden in segmenten uitbetaald op basis van dit bouwschema en eventuele rente is gebaseerd op reeds uitbetaalde middelen. De spread wordt vervolgens bepaald op basis van de mening van de kredietgever over het vermogen van de lener om te betalen. Als de lener al een zeker onderpand heeft, kan dit worden gebruikt als een garantie voor een lager tarief. Als de lener weinig onderpand heeft of als het project als een groter risico wordt beschouwd, kan de kredietverstrekker een hogere spread instellen om dit extra risico te compenseren.

Huidige rentetarieven

Met ingang van juli 2011 bedroeg het huidige prijstarief van Wall Street Journal 3,25 procent, wat dezelfde maand eerder en een jaar eerder hetzelfde was. De prime rate was dus relatief statisch gedurende deze tijdsperiode. Dit omvat echter niet de spread, die een paar procentpunten boven de prime rate kan liggen. De exacte spreiding is afhankelijk van zowel de lener als de financier. Als het project als een groter risico wordt beschouwd, of als de kredietnemer weinig onderpand heeft, is de spreiding hoger. Als de kredietverschaffer van mening is dat vastgoedontwikkeling een relatief slechte investering is, kan deze ook besluiten om deze spreiding te vergroten. Bovendien kan de spread op een enkele lening variëren.


Video: Wat je studieschuld betekent voor je hypotheek