In Dit Artikel:

Plannen voor medische diensten (MSP) zijn een maandelijkse vergoeding voor door de overheid beheerde diensten voor gezondheidszorg voor éénbetaler in British Columbia. De premies zijn verplicht. Canadezen kunnen medische kosten declareren op hun inkomstenbelastingaangifte, maar MSP-premies zijn geen in aanmerking komende kosten. MSP-premies zijn daarom niet fiscaal aftrekbaar. Premies die worden betaald aan een particuliere ziektekostenverzekering zijn echter fiscaal aftrekbaar.

Vrouwelijke arts die een medio volwassen vrouw met een stethoscoop onderzoekt

Arts die aan de heartbeat van de patiënt luistert.

In aanmerking komende medische kosten

De Canada Revenue Agency heeft een lange lijst van in aanmerking komende medische kosten. Premies die worden betaald aan privé-plannen die medische zorg, tandheelkundige zorg en ziekenhuisopname dekken, komen in aanmerking voor de aftrek. Canadezen kunnen ook aanspraak maken op medische diensten die door een gekwalificeerde professional in het land worden geleverd in een openbaar of vergund ziekenhuis. Medische diensten aangeboden door artsen kunnen ook worden geclaimd, maar wie zich kwalificeert als een "arts" varieert van provincie tot provincie. In British Columbia omvatten deze acupuncturisten, chiropractici en diëtisten.


Video: Zo krijg je grip op je administratie | Succesvol ZZP’en | KVK