In Dit Artikel:

Wanneer u uw belastingen niet op tijd betaalt, heffen de Internal Revenue Service en andere belastingautoriteiten rente op het onbetaalde bedrag en op extra boetes. Hoewel u het oorspronkelijke bedrag aan buitenlandse inkomstenbelastingen dat u betaalt kunt afboeken, ontvangt u geen belastingaftrek van de IRS voor vergoedingen en boetes wanneer u uw federale aangifte indient.

Rijpe mens die gegevens van de computer neemt

Zakenman die over belastingsadministratie gaat

Geen aftrek voor belastingstraffen

In publicatie 17 verbiedt de IRS u uitdrukkelijk om inkomstenbelastingaftrek te eisen voor belastingboetes en rente die u betaalt. Als u echter het oorspronkelijke verschuldigde bedrag in een later jaar betaalt, kunt u het bedrag dat u hebt betaald afschrijven. Als u bijvoorbeeld uw belastingaangifte voor 2013, plus rente en boetes, tijdens het kalenderjaar 2014 betaalt, kunt u het oorspronkelijke verschuldigde bedrag afschrijven wanneer u uw federale belastingen voor 2014 indient. U kunt de extra rente en boetes die u betaalt niet afschrijven.


Video: TROS Radar over aflossingsvrije hypotheken (deel 1)