In Dit Artikel:

Ongeacht hoeveel cafetaria-hamburgers en hotdogs uw kinderen eten, hun schoollunchnota leidt niet tot een belastingaftrek. De Internal Revenue Service beschouwt lunches niet als in aanmerking komende onderwijskosten. Boeken en schoolbenodigdheden voor rangen K-12 kunnen evenmin worden afgetrokken.

Vier schooljongens en schoolmeisjes kijken naar persoon serveren voedsel op een bord

Schoollunches kunnen wel of niet lekker zijn, maar zijn nooit fiscaal aftrekbaar.

Schoolaftrekbeperkingen

Schoollunches tellen niet mee omdat ze worden beschouwd als onderdeel van de normale onderwijservaring. Evenzo, collegegeld voor de kleuterschool via de middelbare school kwalificeert niet als een kind en ten laste zorgkosten, omdat het vooral van educatieve aard is. De kosten van zorg buiten de reguliere schooluren kunnen echter in aanmerking komen en lunches kunnen daar onderdeel van uitmaken. Als uw kind is ingeschreven voor een voor- of naschoolse opleiding, zodat u kunt werken of op zoek kunt naar werk, kan het meetellen voor uw kind en uw zorgkrediet. Snacks die bij deze kosten zijn inbegrepen, kunnen aftrekbaar zijn. Bovendien komt een zomerkamp in aanmerking voor aftrek van kinderopvangkosten. Maaltijden kunnen deel uitmaken van de kampkosten, maar de IRS beschouwt ze als een deel van de aftrek.


Video: Lunch met LEF @ basisschool De Vlieger Gent