In Dit Artikel:

Als u eigenaar van onroerend goed bent, hetzij residentieel of commercieel, betaalt u onroerendgoedbelasting geheven door de stad, provincie of staat waar uw eigendom zich bevindt. De IRS staat de aftrek van onroerendgoedbelasting toe op uw individuele of zakelijke rendement. Dit kan uw belastingdruk verlagen, maar als u een individuele belastingaangifte indient, moet u dit specificeren om van dit voordeel te profiteren.

Portret van familie die op gazon van nieuw huis liggen

De geneugten van het eigenwoningbezit omvatten een vriendelijke belastingaftrek van de IRS.

Enkele richtlijnen over aftrekbare belastingen op onroerend goed

Om aftrekbaar te zijn, moeten onroerendgoedbelastingen op u worden geïnd en moet u ze hebben betaald in het belastingjaar waarvoor u ze in aftrek brengt. De IRS staat niet toe dat speciale beoordelingen worden afgetrokken voor reparaties en upgrades - zoals gemeentelijke stoepranden en dakgoot - maar u kunt deze wel toevoegen aan de kostenbasis van uw eigendom. De IRS staat de aftrek van de onroerende voorheffing op een tweede huis toe. Als u onroerend goed in een ander land belastingplichtig hebt, kunnen deze ook worden beschouwd als een aftrek of als een waardevoller buitenlands belastingkrediet, waardoor uw belastingverplichtingsdollar voor dollar wordt verlaagd.

Beperkingen op aftrekbare belastingen

De IRS staat niet toe dat er kosten in rekening worden gebracht voor gemeentelijke diensten (riool, water, afvalinzameling) die op uw belastingaanslag kunnen staan. Als u daarnaast onroerendgoedbelasting betaalt namens iemand anders, kunt u de aftrek niet nemen; de belasting moet op u worden geheven om aftrekbaar te zijn. Als een escrow-rekening namens u onroerendgoedbelasting betaalt, kunt u alleen die betalingen aftrekken die door escrow zijn gedaan - niet uw betalingen op de rekening.

Vermelding van de aftrek van de onroerende voorheffing

Voor individuele aangiften moet u aftrekposten op schema A opnemen om de onroerende voorheffing te claimen. Als u de standaardaftrek neemt, staat de IRS niet toe dat u onroerende voorheffing en inkomstenbelasting aftrekt. Een bedrijf dat belastingen betaalt op zijn commerciële of vastgoedbeleggingen, zou belastingen omvatten die als een uitgave worden betaald, bijvoorbeeld op Deel II, Regel 23 van Bijlage C.

Pro-Rating onroerendgoedbelastingen betaald

Als u gedurende het jaar een huis koopt, beschouwt de IRS u als de wettelijke eigenaar op de datum van verkoop, niet op de datum dat u het huis bent binnengegaan. U moet de jaarlijkse onroerende voorheffing op het huis pro rata berekenen op basis van het aantal dagen dat u het bezit, en dat percentage als uw aftrek beschouwen. U kunt de gedeeltelijke aftrek claimen, zelfs als de verkoper ermee akkoord gaat om de onroerendgoedbelasting voor het hele jaar te dekken. U kunt geen belastingen in mindering brengen die u namens de verkoper betaalt.


Video: Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History