In Dit Artikel:

Spaargelden voor de gezondheidszorg bieden aanzienlijke belastingvoordelen voor het opzij zetten van geld voor toekomstige zorguitgaven. U kunt op twee manieren bijdragen aan een HSA: via uw salarisaftrek of door geld direct in uw HSA te storten. De fiscale implicaties van uw bijdragen zijn afhankelijk van de methode die u kiest.

Belastingformulier

Alleen bijdragen via uw werkgever verlagen uw VAIS-belastingen.

VAIS Belastingimplicaties

Als u via een loonaftrek aan uw HSA bijdraagt, wordt het geld uitgesloten van zowel inkomstenbelastingen als VAIS-belastingen. Als u bijvoorbeeld $ 1.000 bijdraagt ​​via loonaftrek, krijgt u geen VAIS-belasting ingehouden op die $ 1.000 en uw W-2 toont $ 1.000 minder inkomsten. Als u daarentegen een eigen bijdrage levert, geeft uw W-2 die $ 1.000 aan inkomsten weer, maar u kunt de bijdrage wel als inkomstenbelastingaftrek krijgen. Het vermindert echter niet het bedrag aan VAIS-belastingen dat u verschuldigd bent.


Video: