In Dit Artikel:

Wanneer u een cheque schrijft of een betaalpas koopt voor een bedrag dat hoger is dan uw rekeningsaldo, kunt u te maken krijgen met een debetstand. Deze vergoedingen zijn niet aftrekbaar voor individuele belastingaangiften, maar zelfstandigen kunnen ze vaak als zakelijke kosten aftrekken.

Man een Teller een zak geld overhandigen

Tijdige deposito's en accurate archivering minimaliseren overdispositierisico's.

Basistoeslag voor overbetalingen

De gebruikelijke vergoeding voor een rekening-courantkrediet is $ 35 per transactie, volgens een artikel in juni 2012 "Forbes". U kunt deze kosten vermijden door de roodstanddiensten in uw account te weigeren. Of u kunt uw betaalrekening koppelen aan een spaarrekening, hoewel u een klein bedrag betaalt telkens wanneer er geld wordt getrokken om de roodstand te dekken.

Wanneer af te trekken

Hoewel particulieren de meeste standaard bankkosten niet kunnen aftrekken, kunnen eigenaars van kleine bedrijven dit vaak doen wanneer de kosten bedrijfsgerelateerd zijn. U erkent eenvoudigweg de rekening-courantkosten als bedrijfskosten en rapporteert deze als zodanig wanneer u uw belastingaangifte indient. Het is over het algemeen het beste om een ​​afzonderlijke bankrekening voor uw bedrijf te houden als u dergelijke vergoedingen wilt aftrekken, volgens My Bank Tracker. Bij rechtszaken zijn buitensporige aftrekposten niet noodzakelijk geacht of gewone zakelijke uitgaven. Voor de typische eigenaar van een klein bedrijf met bescheiden vergoedingen is dit echter geen probleem.


Video: