In Dit Artikel:

Overheidsuitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen worden in de volksmond als welzijnsuitkeringen aangeduid. De term 'welvaart' kan verwijzen naar een aantal verschillende programma's in de Verenigde Staten, maar verwijst vaak naar contante bijstand. In sommige gevallen kan dit geld worden gebruikt, maar de ontvanger wenst dit. In andere landen kan het geld alleen worden gebruikt voor specifieke doeleinden, zoals voedselbonnen die alleen kunnen worden gebruikt om boodschappen te doen.

Gezondheidszorg

Een van de belangrijkste voordelen van sociale uitkeringen is het bevorderen van de gezondheid van de mensen die de voordelen genieten. Volgens econoom Roger Arnold, auteur van het boek 'Economics', komt dit omdat er een algemene correlatie is tussen inkomen en gezondheid. Mensen zonder inkomen en zonder gezondheidszorg zullen statistisch gezien een korter en minder gezond leven leiden dan mensen die voldoende inkomen hebben om fatsoenlijk voedsel te kopen en medische zorg te betalen.

Ondersteuning voor kinderen

Hoewel veel volwassenen keuzes kunnen maken over hoeveel inkomsten ze ervoor kiezen te verdienen, hebben kinderen niet dezelfde luxe. Kinderen moeten over het algemeen vertrouwen op het geld dat hun ouders kunnen verdienen. Welvaartsuitkeringen, met name die gericht zijn op de zorg voor kinderen, laten kinderen opgroeien met betere voeding, medische zorg en bezittingen die zorgen voor een comfortabelere levensstandaard.

Lower Crime

Het is aangetoond dat het verlenen van welzijn de criminaliteit vermindert. Hoewel sommigen beweren dat welzijn een omkoping is, neemt het weggeven van mensen met een bepaald inkomen een prikkel weg om vermogensdelicten te plegen die zijn ontworpen om de persoon geld of eigendom te verschaffen. Welzijn verlicht een deel van de economische behoefte van een individu, waardoor de criminaliteit vermindert en de algemene stabiliteit van de samenleving als geheel toeneemt.

Inkomensverdeling

Een ander voordeel van sociale uitkeringen is dat het de welvaart van een samenleving gelijkmatiger verdeelt. Sommigen beschouwen dit als een voordeel op zichzelf. Anderen kunnen echter overwegen geld te verstrekken aan mensen die het niet hebben verdiend als oneerlijk. Er is volgens Arnold een aangetoonde correlatie tussen inkomensverdeling in een samenleving en de stabiliteit van de samenleving. Maatschappijen met grotere ongelijkheden in rijkdom lijden over het algemeen meer sociale en politieke onrust.


Video: Sociale verzekeringen