In Dit Artikel:

Een portefeuilleanalyse is een nuttig hulpmiddel bij het evalueren van hoe uw beleggingsportefeuille presteert in termen van rendement en risico. Als u niet alleen kijkt naar hoe uw individuele beleggingen presteren, maar ook naar hoe ze samen presteren, kan een analyse slecht presterende of te risicovolle activa identificeren en aanwijzingen geven over waar wijzigingen in uw investeringsallocaties moeten worden aangebracht om u op koers te houden om aan uw investering te voldoen. doelen. Hoewel elke individuele belegger zijn eigen doelen op het gebied van prestaties heeft, kan een routinematige analyse nuttig zijn voor elke portefeuille, ongeacht zijn strategie. Portfolio-analyse is een nuttig hulpmiddel, maar het is niet zonder beperkingen.

Voordelen & Beperkingen van een Portfolio Analyse: rendement

Het analyseren van de risico- en rendementskenmerken van uw portefeuille kan u helpen uw investeringsdoelen op de voet te volgen.

Portfolio Analyse Basics

In zijn boek 'Portfolio-selectie: efficiënte diversificatie van investeringen' identificeert auteur Harry Markowitz de basis van portefeuilleanalyse in twee doelstellingen die door alle beleggers worden gedeeld. Ze willen dat de terugkeer hoog is en ze willen dat deze terugkeer betrouwbaar, stabiel en niet onderhevig is aan onzekerheid. Dit is geïnterpreteerd als de trade-off tussen risico en beloning. Beleggers zijn bereid om risico te nemen, maar niet meer dan wordt gerechtvaardigd door het potentiële rendement. Hoewel het maximaliseren van het rendement een van de doelstellingen is die beleggers kunnen hebben, heeft portfolio-analyse ook voordelen bij het minimaliseren van zowel risico- als belastingefficiëntie.

Risico en rendement voordelen

Markowitz 'moderne portefeuilletheorie en opvattingen over portefeuilleanalyse, die hem uiteindelijk in 1990 de Sveriges Riksbank-prijs in de Economische Wetenschappen in de herinnering van Alfred Nobel zou opleveren, zijn gericht op het evalueren en beheren van de risico's en het rendement van een beleggingsportefeuille. Door analyse kunnen slecht presterende activa en activa met een hoger risico ten opzichte van hun rendement worden geïdentificeerd en vervangen. Dit is zeer voordelig omdat de resulterende 'geoptimaliseerde' portefeuille hetzelfde verwachte rendement zal hebben met minder risico dan voorheen of een hoger verwacht rendement met hetzelfde risiconiveau.

Belastingvoordelen

Naast het maximaliseren van het rendement voor een bepaald risiconiveau, biedt portfolio-analyse ook voordelen bij het minimaliseren van de belastingimpact op portefeuilleretenties. Afhankelijk van variabelen als het type rekening, het soort beveiliging en de belastingschijf van de belegger, kan belastingheffing leiden tot het eten van rendementen en het op zijn best aantrekkelijk maken van investeringen die op zijn best middelmatig zijn. Een portefeuilleanalyse met een focus op belastingefficiëntie kan van pas komen bij het identificeren van manieren om investeringen te structureren om de impact van belastingen te minimaliseren en het nettorendement voor de belegger te verhogen.

beperkingen

Zelfs met de meest zorgvuldige planning en portfolio-constructie, zijn in het verleden behaalde resultaten nooit een garantie voor toekomstige resultaten. Zelfs de meest doordachte beleggingsstrategieën kunnen mislukken gezien de juiste omstandigheden. Bovendien kunnen beleggingsdoelstellingen in de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld, van lange-termijngroei in de vroege stadia van een carrière tot behoud van kapitaal tijdens pensionering, zal periodiek een portefeuilleanalyse moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw investeringen in overeenstemming zijn met uw doelstellingen.


Video: 10 VOORDELEN VAN SINGLE ZIJN!