In Dit Artikel:

Bij het meten van de winstgevendheid moeten bedrijven weten hoeveel verkoopdollars ze kunnen behouden na aftrek van alle kosten van de verkoop. Hoe meer verkoopdollars overblijven na het afdekken van alle kosten, des te rendabeler zijn de verkopen. Een winstmarge maakt dus deel uit van de verkoopinkomsten die niet worden gebruikt om kosten te betalen, en wordt gedefinieerd als winst gedeeld door verkoopomzet. Een voordeel van het gebruik van de winstmarge is dat hiermee een directe vergelijking kan worden gemaakt tussen winst en kosten op een bepaald verkoopniveau. Elke kostenbesparing draagt ​​bij aan extra winstmarge.

Winstgevendheidmeting

Prijscontrole

Stap

Bedrijven kunnen ook de winstmarge beïnvloeden door verkoopprijzen te realiseren. Met behulp van winstmarge als benchmark, hebben bedrijven een basis waarop zij hun prijsstrategieën kunnen formuleren. Door hun huidige winstmarge te vergelijken met het gemiddelde van het verleden of industrienormen, moeten bedrijven mogelijk hun winstmarge verhogen of een lagere winstmarge tolereren door hun verkoopprijzen te verhogen of te verlagen. Zonder gebruik te maken van winstmarge, moeten bedrijven andere manieren vinden om elke prijsverandering te kwantificeren om het potentiële effect op de winstgevendheid te weerspiegelen.

Onzekere kostenefficiëntie

Stap

Hoewel kosten en winst nauw verwant zijn bij het berekenen van de winstmarge, is een nadeel van het gebruik van de winstmarge dat winstmarge alleen niet de werkelijke kostenefficiëntie bij het realiseren van verkopen onthult. Hoewel lagere of hogere kosten de winstmarge van een bedrijf wijzigen, kan een stijging of daling van de winstmarge niets te maken hebben met veranderingen in de kostenefficiëntie als het bedrijf heeft gekozen voor prijswijzigingen zonder aanpassingen aan kostenelementen. Om dus winstmarge te gebruiken voor de beoordeling van de kostenefficiëntie, moet het prijsniveau ook een bekende factor zijn.

Onbekend verkoopvolume

Stap

Alleen de winstmarge kan het totale winstniveau van een bedrijf niet bepalen zonder rekening te houden met het totale verkoopvolume. Bedrijven hebben mogelijk een hoge winstmarge maar een laag verkoopvolume, wat leidt tot een relatief lage totale winst. Als de hoge winstmarge afkomstig is van een hogere prijs in plaats van lagere kosten, kan het verkoopvolume in de loop van de tijd afnemen. Aan de andere kant kunnen bedrijven een lage winstmarge hebben, maar een hoog verkoopvolume, wat resulteert in een relatief hoge totale winst. Als de lage winstmarge afkomstig is van lagere prijzen in plaats van hogere kosten, kan het verkoopvolume in de loop van de tijd toenemen.


Video: