In Dit Artikel:

Een balans is een momentopname van wat een bedrijf bezit (activa), wat het verschuldigd is (schulden) en het belang van de aandeelhouders in het bedrijf (eigen vermogen). De balans wordt intern gebruikt om het bedrijf te helpen beheren en extern om de financiële toestand van het bedrijf te melden. De voordelen van de balans houden verband met de belangrijke informatie die het overbrengt; het gebruik van verouderde waarden voor bepaalde activa is echter een groot nadeel.

Commerciële teamvergadering die aan digitaal tablet nieuw bedrijfsproject werken

Voordelen en nadelen van een balans

Voordeel: de dingen in balans houden

De balansvergelijking laat zien dat de activa van een bedrijf gelijk zijn aan de verplichtingen plus het eigen vermogen van de aandeelhouders. Aangezien deze vergelijking altijd moet worden aangehouden, duidt elke afwijking ervan op een faling van de boekhoudsystemen van het bedrijf. Het sterk gestructureerde formaat van de balans breekt de drie belangrijkste componenten in een reeks rekeningen met dollarwaarden vanaf een bepaalde datum. Als zodanig is het een compacte, gemakkelijk te begrijpen bron van actuele informatie en vertoont deze trends ten opzichte van eerdere balansen.

Voordeel: ratio's

Managers, beleggers, kredietverstrekkers en toezichthouders nemen de maatstaf van een onderneming door financiële ratio's te berekenen aan de hand van informatie uit de balans, vaak in combinatie met andere rapporten zoals de resultatenrekening. Balancegegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om de liquiditeit te onderzoeken, wat het vermogen is van de onderneming om haar huidige facturen te betalen, door huidige activa te delen door kortlopende verplichtingen (de huidige ratio). Er zijn tientallen balansverhoudingen die laten zien hoe een bedrijf zich verhoudt tot zijn concurrenten en kunnen helpen bij het ontdekken van belangrijke financiële trends.

Nadeel: verkeerd gerapporteerde langetermijnactiva

De langetermijnactiva zullen naar verwachting meer dan een jaar meegaan en omvatten items zoals materiële vaste activa. De balans registreert de waarde van de langlopende activa tegen de daarvoor betaalde prijs, de historische of boekwaarde. Een nadeel van deze benadering is dat het de huidige waarde van deze activa negeert. Afschrijvingen verminderen de waarde van langetermijnactiva volgens een willekeurig schema dat is gecreëerd voor belastingdoeleinden, maar weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs echte slijtage. Verder negeert de balans elke winst in waarde of het geld dat nodig zou zijn om een ​​actief te vervangen door de huidige prijzen. Boekwaarde kan de langetermijnactiva substantieel onderschatten en de welvaart van het bedrijf verstoren.

Nadeel: ontbrekende activa

Alleen activa verworven door transacties worden op de balans gerapporteerd. Daarom worden enkele zeer waardevolle activa weggelaten die niet op transacties zijn gericht en niet in geldtermen kunnen worden uitgedrukt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een zeer waardevolle groep van technische experts hebben die moeilijk te vervangen zijn maar die niet op de balans worden vermeld. Bovendien kunnen activa die intern worden ontwikkeld, zoals een online verkoopkanaal op het internet, enorme waarde hebben die de balans negeert.


Video: Nadelen maar ook voordelen van gebruik... jouw balans (bij #verslaving)