In Dit Artikel:

De IRS verleent belastingvrijstelling aan liefdadigheidsgroepen op voorwaarde dat ze voldoen aan de richtlijnen van het agentschap. Een organisatie verleende een vrijstelling onder sectie 501 (c) (3) van de belastingcode kan bijvoorbeeld niet direct of indirect bijdragen aan een politieke campagne, of inkomsten toestaan ​​ten bate van een insider van een organisatie. De IRS stelt ook jaarlijkse rapportagevereisten vast en zal de belastingvrije status intrekken als een goed doel er niet aan voldoet.

Jaarlijkse informatierapporten

Een 501 (c) (3) -groep moet een jaarverslag indienen waarin de IRS wordt bijgewerkt over zijn huidige activiteiten, inkomsten en financiële status. Het moet deze formulieren invullen op de 15e dag van de vijfde maand volgend op het einde van het boekjaar. De vereiste vorm is afhankelijk van de jaaromzet van de groep. Een organisatie met meer dan $ 200.000 aan bonnen of $ 500.000 aan bezittingenbestanden formulier 990, terwijl groepen met minder dan $ 200.000 aan bonnen de kortere 990-EZ kunnen indienen. De 990-N, ook bekend als elektronische kennisgeving of e-postcard, is online beschikbaar voor het gebruik van groepen die minder dan $ 50.000 per jaar ontvangen.

benodigde informatie

Formulier 990 vereist een beoordeling van een goed doel huidige activiteiten en structuur. Het formulier vraagt ​​naar het aantal werknemers en vrijwilligers; het bedrag aan inkomsten, beleggingsinkomsten en ontvangen subsidies; en de uitbetaalde salarissen en uitkeringen. Een groepsaanvraagformulier 990 moet een momentopname van activa en passiva geven en een verklaring van geleverde programmadiensten. De IRS vereist extra schema onder bepaalde voorwaarden, of als de groep bepaalde activiteiten uitvoert. Als de groep bijvoorbeeld een kunstverzameling of museum onderhoudt, moet deze Schema D, Aanvullende financiële overzichten invullen. De 990-EZ gaat iets minder gedetailleerd, maar vereist ook een rapport met inkomsten, uitgaven, activa en passiva. De 990-N heeft slechts acht items nodig, waaronder het ID-nummer van de werkgever; een websiteadres indien van toepassing; de wettelijke naam en het adres van de organisatie; en de naam en het adres van een hoofdofficier.

Staatsretouren

Staten handhaven hun eigen rapportagevereisten voor non-profitorganisaties en liefdadigheidsgroepen. In Massachusetts bijvoorbeeld, moet een liefdadigheidsinstelling die belastingvrijstelling aanvraagt ​​een dossier indienen vrijstelling kennisgeving van de IRS bij het Department of Revenue, Corporate Exemptions Division. Zodra de vrijstellingsstatus is verleend, hoeft de groep geen aangiften in te dienen voor vennootschapsbelasting in Massachusetts en kan deze ook in aanmerking komen voor vrijstelling van omzetbelasting en onroerendezaakbelasting. Voor Minnesota non-profitorganisaties moet een jaarverslag naar het kantoor van de procureur-generaal worden gestuurd, evenals een Minnesota Franchise-belastingaangifte als de groep inkomsten genereert die geen verband houden met het van belasting vrijgestelde doel. Een jaarlijkse verlenging van de registratie is ook vereist door het kantoor van de Minnesota Secretary of State.


Video: