In Dit Artikel:

Een 1031 is ook bekend als een "like-type" -beurs en is een door de Internal Revenue Service goedgekeurde methode voor het uitschuiven van belastingen op de verkoop van een vastgoedbelegging. In wezen draagt ​​een 1031-ruil de opbrengsten van een vastgoedbelegging over aan de aankoop van een nieuwe vastgoedbelegging. 1031 beurzen zijn vaak heel nuttig voor beleggers in onroerend goed. Wanneer 1039 transacties correct worden uitgevoerd, worden belastingbetalingen uitgesteld en blijven onbelaste meerwaarden of winst werken voor beleggers die van de ene vastgoedbelegging naar de andere gaan.

1031 Exchange-definitie: zijn

De IRS legt verschillende beperkingen op 1031 uitwisselingen.

1031 en de Amerikaanse code

De term "1031-uitwisseling" is het resultaat van belastingwetten, met name de titel van de Internal Revenue Code 26,1031. De relevante IRC-adressering van 1031 beurzen vermeldt dat geen winst of verlies zal worden erkend bij de inruil van eigendom zolang deze wordt aangehouden voor productief gebruik. De bedoeling van Titel 26, 1031 is om mensen die te maken hebben met materiële, reële, nuttige eigendommen toe te staan ​​belastingheffing op winst uit te stellen. Titel 26, 1031 sluit ook specifiek niet-real estate-activa uit zoals aandelen, obligaties en andere effecten.

1031 Uitwisselingsmechanisme

Een 1031-uitwisseling omvat eigenlijk meer dan één transactie. In een ruil van 1031 kan de verkoop van een eigenschap niet plaatsvinden zonder de aankoop van een ander. De twee eigenschappen die betrokken zijn bij een 1031-uitwisseling moeten worden samengevoegd tot één transactie die samen de uitwisseling wordt. Vanwege de complexiteit die ten grondslag ligt aan een 1031-ruil, moeten beleggers in onroerend goed gebruikmaken van gekwalificeerde, alleen gekwalificeerde tussenpersonen om hen te helpen.

1031 Gekwalificeerde tussenpersonen

Qualified Intermediaries, of QI, zijn door de IRS erkende objectieve derde partijen die zijn goedgekeurd voor de complexe uitwisseling van eigendom van onroerend goed. In bewaring door de vastgoedbelegger die op zoek is naar een beurs in 1031, beheren QI's het eigendom van de afgestane en verworven eigendommen tussen de belastingplichtige of vastgoedbelegger en respectievelijk de koper en de verkoper van de twee gebouwen die bij de ruil zijn betrokken. Wees echter voorzichtig bij het gebruik van QI's, omdat de kosten die zij aanrekenen soms hoger zijn dan de belastingvoordelen van een 1031-uitwisseling.

Beperkingen op 1031 Uitwisselingen

In 1031 beursen, moet alle aandelen worden herbelegd van het eerste eigendom naar het tweede of anders wordt het niet-geïnvesteerde deel belast. Het eigendom moet ook "like like" zijn, wat betekent dat het onroerend goed is voor productief gebruik. 1031 uitwisselingen vereisen ook dat belastingplichtigen hun tweede eigendommen identificeren binnen 45 dagen na de datum van verkoop van hun afgestane eigendommen. 1031 belastingplichtigen moeten ook hun geïdentificeerde tweede eigendommen verwerven binnen 180 dagen na het opgeven van hun eerste eigendommen of voordat hun belastingen verschuldigd zijn, afhankelijk van welke datum het eerst komt.

Uitstel van belastingbetalingen

"Uitstel" is een vertraging in een belastingbetaling, wat het uiteindelijke doel is van de 1031-uitwisseling, hoewel belastingontwijking niet is toegestaan. Tenzij de belastingbetaler voortdurend bezig is met 1031 uitwisselingen, zal de belasting op inkomsten uit elk eigendom uiteindelijk opeisbaar worden. Het uitstellen van belastingbetalingen heeft voordelen, aangezien de fondsen die anders in belastingbetalingen zouden gaan werken voor de belegger kunnen werken. Wanneer de winsten uit de 1031-gespecificeerde eigenschappen worden gehaald door het verkopen van definitieve geïdentificeerde eigendommen, moeten belastingbetalers ook alle belastingen betalen die verschuldigd zijn over alle winsten.


Video: Gary Vaynerchuk Summer Intern Fireside Chat | 2016